Prostalund

Prostalund. Flowmapper- Uroflowmetr.

Uroflowmetr – ProstaLund Flowmapper Blue – nejrozšířenější přístroj k diagnostice patologie dolních vývodních močových cest.

 

ProstaLund. Compact-CoreTherm

Nepřekonaný přístroj k léčbě BPH a zánětů prostaty s nejnovější technologií ProstaLund Feedback Treatment

Společnost ProstaLund Operations AB se zabývá vývojem lékařského mikrovlnného zařízení pro hypertermii a termoterapii. Společností byl vyvinut přístroj ProstaLund CoreTherm určený k léčbě nezhoubné hyperplazie prostaty a zánětů prostaty, jenž se osvědčil jako nejbezpečnější a nejúčinnější. Technologie FEEDBACK termoterapie (terapie se zpětnou vazbou) zajišťuje účinnost léčby nezhoubné hyperplazie prostaty na úrovni transuretrální resekce – operací, prováděných v nejlepších světových klinikách. Co do účinnosti léčby zánětů prostaty ProstaLund CoreTherm předčívá všechny známé metody.

Technické charakteristiky

Energie Mikrovlny
Frekvence 915 MHz
Výkon 80W
Kontrola teploty V železu – 3 body, katétr na úrovni svěrače – 1 bod, konečník – 3 body, kořen pohlavního údu – 1 bod
Systém cirkulace 50-250 ml/sec
Systém odsouhlasení
mikrovlnné vyzařující antény
Plynulá nebo po krocích,
v automatickém nebo ručním režimu
Systém kalibrace
teplotních senzorů
Vestavěný, automatický
Pracovní jazyk softwaru Kterýkoliv ze základních evropských jazyků
Vnější rozměry 890x607x450

Okruh klinického použití

Terapie BPH – ProstaLund Feedback Treatment (PLFT)
Typ procedury Transuretrální
Teplota dosahovaná uvnitř prostaty 40-80 C
Délka trvání seance Jednorázově 15-60 minut
Uretrální aplikátor (katétr)
s jehlicovitým, punkčním
teplotním čidlem
Jednorázový
Zajišťuje získání transuretrální resekce – vady
Typ určení teploty v železu Přímé
Léčba zánětů prostaty
Typ procedury Transrektální
Délka trvání seance 6-12 procedur po 45-60 minutách
Transrektální terapeutické čidlo Na několikeré použití

Speciální katétry

– Šelinovský katétr pro nitroprostatické a periprostatické injekce;

– CoreFlow – Soft stent – měkký stent, spojující funkce obyčejného drenážního katétru a dočasného prostatického stentu. Stent je určen k odstranění obstrukce prostatické části uretry a vyloučení její neurogenní povahy k výběru adekvátní metody léčby.